Kurskatalog


  
 

 •  Avancerad läsare (öppen kurs)

  Online

  Avancerad läsare skapar genom en mängd olika funktioner möjligheter för barn, ungdomar och vuxna att ta till sig texter både på svenska och andra språk.

  FörvaltningBarn- och utbildningsförvaltningen
  TypOnline
 •  Basala hygienrutiner (öppen kurs)

  Online

  Extern online-utbildning om basala hygienrutiner i vård och omsorg.

  FörvaltningOmvårdnadsförvaltningen
  TypOnline extern
 •  Book Creator (öppen kurs)

  Online

  Book Creator är en app där du på ett enkelt sätt kan skapa böcker med bilder, text och ljud.

  FörvaltningBarn- och utbildningsförvaltningen
 •  Certifierad beställare - E-handelssystemet (öppen kurs)

  Online

  Ansvariga för inköp ska genomgå denna utbildning för att bli certifierad beställare i stadens e-handelssystem.

  FörvaltningSLF - Stadsövergripande
  TypOnline
  ÄmneSystem & verktyg
 •  Demens ABC (öppen kurs)

  Online

  Demens ABC motiverar dig att arbeta personcentrerat. Utbildningen är baserad på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom.

  Demens ABC riktar sig till all personal inom vård och omsorg och tar ca 2 timmar att genomföra och avslutas med ett kunskapstest. Vid godkänt resultat kan diplom laddas ned.

 •  GarageBand (öppen kurs)

  Online

  Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva, gestalta och kommunicera genom olika estetiska uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans. Detta inbegriper att barnen ska få möjlighet att konstruera, forma och skapa genom att använda olika material och tekniker, såväl digitala som andra.

  FörvaltningBarn- och utbildningsförvaltningen
  TypOnline
 •  GDPR fritidshem del 1 (öppen kurs)

  Online

  GDPR - Dataskydd & dataskyddslagstiftning i fritidshem i Solna stad. Syftet med utbildningen är att du som medarbetare med hjälp av innehållet i materialet, skall bli trygg i hur du i fritidshem ska förhålla dig till GDPR i ditt dagliga arbete.

  FörvaltningBarn- och utbildningsförvaltningen
  TypOnline
 •  GDPR grundskola del 1 (öppen kurs)

  Online

  GDPR - Dataskydd & dataskyddslagstiftning i grundskola i Solna stad. Syftet med utbildningen är att du som medarbetare med hjälp av innehållet i materialet, skall bli trygg i hur du i skolan ska förhålla dig till GDPR i ditt dagliga arbete.

  FörvaltningBarn- och utbildningsförvaltningen
  TypOnline
 •  GDPR i praktiken för förskolan (öppen kurs)

  Online

  GDPR - Dataskydd & dataskyddslagstiftning i förskolan i Solna stad. Syftet med utbildningen är att du som medarbetare med hjälp av innehållet i materialet, skall bli trygg i hur du i förskolan ska förhålla dig till GDPR i ditt dagliga arbete.

  FörvaltningBarn- och utbildningsförvaltningen
  TypOnline
 • GDPR i skolan för vårdnadshavare (öppen kurs)

   GDPR i skolan för vårdnadshavare (öppen kurs)

  Online

  Film för vårdnadshavare om GDPR – Dataskydd & dataskyddslagstiftning i Solna stad. Syftet med filmen är att du som vårdnadshavare med hjälp av innehållet, skall få kännedom om hur pedagogerna i grundskolan förhåller sig till GDPR i sitt dagliga arbete.

  FörvaltningBarn- och utbildningsförvaltningen
  TypOnline
 •  Informationssäkerhet (öppen kurs)

  Online

  Utbildningen är webbaserad och ger en allmän introduktion till informationssäkerhetsområdet och till de regler som gäller i staden. Utbildningen tar cirka 20 minuter att genomföra och är obligatorisk för anställda i staden.

  FörvaltningSLF - Stadsövergripande
  TypOnline
 •  Introduktion för nya medarbetare inom Humaniora assistans (öppen kurs)

  Online

  Introduktion för nya medarbetare inom Humaniora assistans.

  FörvaltningOmvårdnadsförvaltningen
  TypOnline
  ÄmneIntroduktion
 •  Jobba säkert med läkemedel (öppen kurs)

  Online

  Extern online-utbildning som ger dig baskunskaper inför delegering av läkemedelshantering i äldreomsorgen.

  FörvaltningOmvårdnadsförvaltningen
  TypOnline extern
 •  Keynote (öppen kurs)

  Online

  Grundkurs i presentationsverktyget Keynote som bland annat finns i iPads. Appen kan exempelvis användas som ett pedagogiskt hjälpmedel och vid presentation på föräldramöten.

  FörvaltningBarn- och utbildningsförvaltningen
  TypOnline
 •  Likabehandlingsutbildning (öppen kurs)

  Online

  Utbildningen består av olika kapitel som belyser likabehandlingsfrågorna ur olika perspektiv.

  FörvaltningSLF - Stadsövergripande
  TypOnline extern
 •  Lågaffektivt bemötande (öppen kurs)

  Online

  Lågaffektivt bemötande

  FörvaltningOmvårdnadsförvaltningen
  TypOnline
 •  Min roll i gruppen och organisationen – Omvårdnadsförvaltningen (öppen kurs)

  Online

  Den här utbildningen vänder sig till medarbetare inom Omvårdnadsförvaltningens samtliga verksamheter.
  Utbildningen lyfter vikten av att inse sin roll som medarbetare som en del av organisationen och i relation till teamet.
  Utbildningen tar omkring 3 timmar och 30 minuter. Utbildningen är uppdelad i 10 delar med en övning efter varje del. Du kan avbryta utbildningen och ta upp utbildningen igen där du avslutade senast.

  FörvaltningOmvårdnadsförvaltningen
  TypOnline
 •  Munhälsa och munvård - grundutbildning (öppen kurs)

  Online

  Utbildningen är en grundläggande utbildning om munhälsa och munvård. Syftet är att ge kunskaper om munhälsa och munvård för personer med särskilda behov och sjukdomstillstånd.

  Utbildningen vänder sig till dig som i ditt dagliga arbete möter personer som behöver stöd med sin munvård.

  FörvaltningOmvårdnadsförvaltningen
  TypOnline extern
 •  Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation (öppen kurs)

  Online

  Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt och utbrett samhällsproblem såväl globalt som i Sverige. Att ha kunskaper om våldet är viktigt för att kunna ge våldsutsatta ett bra bemötande och för att kunna arbeta förebyggande och förändra attityder i samhället. I den här kursen får du en introduktion till ämnet mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

  FörvaltningSLF - Stadsövergripande
  TypOnline extern
  ÄmneSäkerhet
 •  Om hörsel (öppen kurs)

  Online

  Utbildningen innehåller information om hörsel, tecken på nedsatt hörsel samt olika typer av hörapparater och hur de ska hanteras.
  Utbildningen vänder sig till medarbetare inom omvårdnadsförvaltningens samtliga verksamheter.

  FörvaltningOmvårdnadsförvaltningen
  TypOnline
 •  Preboarding Solna stad

  Online

  Preboarding Solna stad

  FörvaltningSLF - Stadsövergripande
  TypOnline
  ÄmneIntroduktion
 •  Seek (öppen kurs)

  Online

  Utomhuspedagogik med appen Seek

  FörvaltningBarn- och utbildningsförvaltningen
  TypOnline
 •  Språkutveckling i förskolan - inspirationsföreläsningar (öppen kurs)

  Online

  En serie fristående inspelade presentationer av förste förskollärare om hur du kan arbeta språkutvecklande i förskolan.
  Målgrupp: Medarbetare i förskola.
  Syfte: Att inspirera till språkutvecklande arbetssätt.

  FörvaltningBarn- och utbildningsförvaltningen
  TypOnline extern
  ÄmneInspiration
 •  test privat och egen regi

  Lärarledd

  Här är beskrivningen

  FörvaltningOmvårdnadsförvaltningen
 •  Testkurs mona

  Lärarledd

  beskrivning 

 •  Tillgängligt lärande i praktiken (öppen kurs)

  Online

  Detta är ett kompetensutvecklingsmaterial som är framtaget för våra lärare i Solna stad. Kursen innehåller tre filmer med diskussionsmaterial kring Differentierad undervisning, Formativ bedömning och Explicit undervisning. Den innehåller även bokcirkelmaterial till boken Lektionsdesign av Helena Wallberg.

  FörvaltningBarn- och utbildningsförvaltningen
  TypOnline
 •  Traumamedveten omsorg TMO (öppen kurs)

  Online

  Detta är en inspelad föreläsning om Traumamedveten omsorg som beskriver hur du kan upptäcka och förhålla dig till barn och elever som upplevt trauman.

  FörvaltningBarn- och utbildningsförvaltningen
  TypOnline
 •  Traumamedveten omsorg TMO-Förskolan (öppen kurs)

  Online

  Detta är en inspelad föreläsning om Traumamedveten omsorg som beskriver hur du kan förstå och bemöta förskolebarn som upplevt trauma och svåra händelser.

  FörvaltningBarn- och utbildningsförvaltningen
  TypOnline
 •  Utbildning för förtroendevalda (öppen kurs)

  Online

  Denna utbildning riktar sig såväl till dig som är ny förtroendevald som till dig som sedan tidigare haft förtroendeuppdrag i staden och behöver förnya sina kunskaper.

  FörvaltningSLF - Stadsövergripande
  TypOnline
  Online extern
 •  Validering av undersköterskor (öppna kurser)

  Online

  Det här programmet innefattar 24 olika delar där varje del innehåller flera avsnitt. Programmet bygger på Socialstyrelsens kompetenskrav för undersköterskor.

  FörvaltningOmvårdnadsförvaltningen
  TypOnline